Bylaw and board

请点击阅读 CAAS bylaws

Current/3rd board, 2018-2020
Zhongwei Hu (Chair)
Christina Wu (Treasure)
Lan Zhang (Clerk)
Jinping Tian
Qin Yao
Yong Huang
Zhong Zhang
Jason Huang (High school student)
Chris Li (High school student)

2nd board, 2016-2018
Christina Wu (Chair)
Lan Zhang (Treasure)
Jin Ma (Clerk)
Yong Huang
Xiaomeng Tang
Zhong Zhang
Peijun Zhang

 

1st board, 2014-2016
Leilei Chen (Chair)
Xueya Liu (Treasure)
Haiyan Huang
Shaoli Fu
Jin Ma
Jian Huang
Wei Zhong